Jak wyglądają treningi dla dzieci?

1 sierpnia, 2023

Każdy trening składa się z rozgrzewki oraz nauki technik. Rozgrzewki jednak przybierają różną formę - czasami bardziej zabawową, czasami bardziej “dorosłą”. Ich specyfika zależy również od planowanej w danym dniu tematyki: treningi mogą skupiać się na kopnięciach/unikach, lub bardziej na elementach gimnastyczno-akrobatycznych, a czasami główną tematyka zajęć jest muzyka w Capoeira - wtedy dużo czasu poświęcamy na naukę gry na instrumentach, rytmikę i piosenki.

Na zajęciach unikamy współzawodnictwa którym dzieci i tak są przesiąknięte na co dzień w szkołach. Nasze treningi mają pomóc dzieciom w odnajdywaniu swoich mocnych stron, w zdobywaniu umiejętności pokonywania własnych słabości i barier poprzez wzmacnianie wiary w siebie, zdobywanie sprawności fizycznej, poprawę koordynacji ruchowej. Moim celem jako instruktora jest również nauczenie dzieci wzajemnego szacunku, wspierania się oraz współpracy. Akceptowanie własnych i cudzych słabości czy odmienności.

Najważniejsze dla mnie jest wydobycie z dzieci radości z trenowania. Zawody czy zdobywanie stopni mogą być dodatkową motywacją, ale to nie stopnie i puchary mają stanowić dla nich siłę napędową i źródło pasji.

Bardzo ważne: dzieci nie są zmuszane do aktywności, a zachęcane do uczestnictwa. Z założenia również nie stosuje się kar, a poszukuje przyczyn i wspólnego rozwiązania. W skrajnych sytuacjach jednak dziecko może być poproszone o opuszczenie sali lub nieuczestniczenie w ćwiczeniu (w okolicznościach kiedy dziecko przeszkadza pozostałym uczestnikom).

Strój treningowy.
Białe spodnie grupowe (abada) sznurek (corda) i koszulka (camisa) obowiązują w przypadku zdawania na stopień. Wcześniej strój nie jest wymagany (wystarczy zwykły “wu-efowy”). Strój zwykle zakupić można tylko i wyłącznie u założyciela grupy, naszego brazylijskiego mistrza, podczas warsztatów odbywających się w Polsce. Koszt spodni to ok. 50 Euro.

Przyznawanie stopni.
Raz w roku organizowane są warsztaty z brazylijskim mistrzem podczas których przyznawane są stopnie w Capoeira. Branie udziału w warsztatach oraz nadawaniu stopni NIE JEST OBOWIĄZKOWE, niemniej jednak daje osobom trenującym bardzo dużą satysfakcję, zapał do trenowania oraz możliwość poznawania Capoeira na najwyższym poziomie, czerpanie wiedzy ze źródła (obcowanie z Mistrzem) i wiele innych. Zachęcam serdecznie do udziału lub przynajmniej obejrzenia na żywo odbywających się treningów oraz rodas (w tym samym czasie są zajęcia dla dzieci i dla dorosłych, uczestniczą uczniowie i instruktorzy z całej Polski). Przyznawanie stopni odbywa się raz w roku.

W tym roku przypada na 20-22 października 2023 r w Częstochowie.

Towarzyszą mu w przypadku dzieci młodszych - 2 dni warsztatów prowadzonych przez brazylijskiego mistrza oraz instruktorów naszej grupy z całej Polski. Dzieci wcześniej mają egzamin. Głównym kryterium dopuszczenia do egzaminów jest regularny udział w treningach (każdorazowo instruktor na początku zajęć sprawdza listę obecności). Podczas warsztatów dzieci otrzymują swój pierwszy stopień oraz koszulkę okolicznościową.

Koszt uczestnictwa przystępujących do zmiany/nadania stopnia dzieci to ok. 60 Euro. Samo uczestnictwo w warsztatach (bez nadania stopnia) to ok. 30 Euro.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram