Akademia Capoeira

Klub sportowy Akademia Capoeira we Wrocławiu istnieje od 2006 roku. Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się grup w Polsce. Treningi są prowadzone z podziałem na grupy wiekowe: 5 - 7 lat, 8 - 12 lat oraz młodzież i dorośli. 

Celem działalności Klubu jest :
1.  Promocja i propagowanie Capoeira;
2.  Organizacja, prowadzenie oraz propagowanie sportu amatorskiego  wyczynowego i rekreacji ruchowej;
3. Promocja i popieranie zdrowego stylu życia;
4. Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku narkomanii i alkoholizmu wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży.

Statut Klubu Sportowego

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Klubu.

Regulamin Klubu Sportowego

Zachęcamy do zapoznania się ze Regulaminem Klubu.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram